บริการแบนเนอร์เว็บของ Bing, แบนเนอร์ขาวและแดง, ป้ายขาวและแดง png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 6215x1623px
  • ขนาดไฟล์ 238.32KB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง
ดาวน์โหลด png ( 238.32KB )