รูปแบบมุมวงกลม, วงกลม, วงกลมสีขาว png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 1879x1649px
  • ขนาดไฟล์ 539.03KB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง