รูปแบบพื้นที่วงกลม, พื้นหลังวงกลม, กรอบเผ่าสีฟ้าและสีขาว png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 720x720px
  • ขนาดไฟล์ 668.91KB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง