โลโก้ดวงจันทร์และดาว, คัมภีร์อัลกุรอานสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามสัญลักษณ์ทางศาสนาดาวและเสี้ยว, รอมฎอน png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 512x512px
  • ขนาดไฟล์ 9.45KB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง