วาดเส้นวงกลม, วงกลม png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 2595x2500px
  • ขนาดไฟล์ 213.31KB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง