สติกเกอร์กรอบรูปวงกลมสีแดง, ดิสก์รูปวงกลมสีแดง, วงกลมสีแดง png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 1958x1948px
  • ขนาดไฟล์ 2.1MB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง