วัวในศาสนาฮินดู, วัวในศาสนาและตำนาน Kamadhenu ศาสนาฮินดู, ศาสนาฮินดูตำนาน, ศาสนาฮินดู png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 512x512px
  • ขนาดไฟล์ 272.39KB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง