วงกลมสีแดงพร้อมสัญลักษณ์บรรทัดไม่มีสัญลักษณ์วงกลมวงกลมสีแดง png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 500x500px
  • ขนาดไฟล์ 33.76KB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง