พระพิฆเนศพระอิศวรอ้อมสัญลักษณ์ศาสนาฮินดู, ganpati png

เกี่ยวกับ png นี้

  • ขนาดรูปภาพ 500x500px
  • ขนาดไฟล์ 27.86KB

ปรับขนาด png

ความกว้าง ความสูง